Nieuws

Stichting Vrienden van de Bakenes zet zich in voor behoud Bakenessergracht

De gemeente Haarlem wil begin 2013 diverse werkzaamheden laten uitvoeren aan de Bakenessergracht. Deze kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de staat van de vele monumentale panden. Daarnaast zullen er bomen sneuvelen.

Een groep bewoners heeft in het kader van de Stichting Vrienden van de Bakenes de koppen bij elkaar gestoken en heeft een overleggroep gevormd. Daarin is een analyse gemaakt van de plannen en de risico’s. De groep heeft overleg gevoerd met de gemeente en is nu in gesprek met de verantwoordelijke wethouder en de gemeenteraadsfracties.
Verder is in een juridische procedure formeel bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen plannen. De esien zijn onder andere een betere voorbereiding, zoeken naar alternatieven en een veel betere analyse van de risico’s.


Voor meer informatie zie de laatste nieuwsbrief op deze site.