Nieuws

Joods Monument Philip Frankplein onthuld

Joods Monument Philip Frankplein onthuld

Na jaren van voorbereiding is op zondagmiddag 23 september, onder grote belangstelling, op het Philip Frankplein een monument ter nagedachtenis aan de Haarlemse joden die de Tweede Wereldoorlog niet hebben overleefd, officieel onthuld.

Hieraan voorafgaand werden de genodigden welkom geheten in de Philharmonie en spraken achtereenvolgens de heer Christoph Hahn, voorzitter van de Stichting Joods Monument Haarlem, burgemeester Bernt Schneiders, opperrabbijn Jacobs en rabbijn Spiero.
Daarna toog het gezelschap naar het nabijgelegen Philip Frankplein, waar het doek voor het monument naar ontwerp van Patrick van der Vegt werd weggetrokken en de natuurstenen gedenkplaten tevoorschijn kwamen. In deze platen staan in alfabetische volgorde de namen, geboorte- en sterfdata en de plaats van overlijden gegraveerd van de ruim 700 joodse Haarlemmers die tijdens de oorlog zijn gedeporteerd naar de vernietingskampen en niet zijn teruggekeerd. De Stichting Joods Monument Haarlem wil de slachtoffers zo een symbolisch graf geven, opdat deze Haarlemse joden niet worden vergeten en nabestaanden de kans en de ruimte krijgen om hen te herdenken.
Onder muzikale omlijsting van het joodse muziekensemble Besalú was er gelegenheid tot neerleggen van steentjes. Het leggen van steentjes is een zeer oude gewoonte in het jodendom. De betekenis die er nu aan gegeven wordt is drievoudig: het laat een teken achter dat je bij het graf bent geweest, je eert er de overledene mee en je eerbewijs is (in principe) onvergankelijk. De onvergankelijkheid van de stenen staat ook voor eeuwige liefde en geloof, altijd durend respect en herinnering aan en verbondenheid met de dode.
Na de plechtigheid op het plein werd in de Philharmonie het woord gevoerd door Hannah-Martha van der Stel die een door haar grootmoeder Anna Keizer opgesteld ooggetuigenverslag voorlas en tot slot door Bas Strikker, voorzitter van de Wijkraad Binnenstad.
In de Philharmonie was door het Noord-Hollands Archief een kleine expositie ingericht over het joodse leven in Haarlem van voor de oorlog.
Voor meer informatie over het monument zie www.joodsmonumenthaarlem.nl.