Nieuws

word donateur

VRIENDEN GEZOCHT

Alle activiteiten van de Stichting Vrienden van de Bakenes worden gefinancierd uit de jaarlijkse bijdrage van de donateurs (vrienden) van de stichting, aangevuld met de opbrengsten van ludieke initiatieven door het jaar heen en extra inzamelingsacties. Het aantal donateurs is dit jaar echter drastisch teruggelopen. Daarom is er vanuit het bestuur een herziene en extra focus op de werving van nieuwe en behoud van betrokken donateurs.

Jaarlijks heeft de stichting minimaal € 1400 nodig om de activiteiten te kunnen bekostigen. Met het huidige aantal vrienden gaan we dit niet redden. Daarom doen we een beroep op U om als donateur een bijdrage te leveren aan de initiatieven van de stichting voor de belangen van de buurt en het prettige sociale karakter.

Door het storten van minimaal € 15 op rekening 139.44.66.56 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bakenes, wordt of blijft u ‘Vriend’ van de stichting. Vergeet niet uw naam en “jaardonatie 2013” bij uw betaling te vermelden zodat we uw donatie op de juiste wijze kunnen registreren.

Een extra beroep doen we dit jaar op u om het lustrumjaar van het ‘Rondje Bakenes’ extra inhoud en aandacht te kunnen geven. U kunt een eenmalige extra bijdrage storten op eerder genoemd rekeningnummer van de stichting met de toevoeging/kenmerk: ‘bijdrage lustrum ‘Rondje Bakenes 2013’. Elk bedrag is van harte welkom en wordt zeer gewaardeerd. De organisatoren en trouwe bezoekers zijn u dankbaar!