Nieuws

Bakenesserkerk winnaar publieksprijs Lieven de Keypenning

Van 25 oktober tot en met 25 november 2012 werden in het ABC Architectuurcentrum Haarlem de tien genomineerde projecten geëxposeerd die een deskundige jury heeft geselecteerd voor de Lieven de Keypenning 2012. Deze prijs werd dit jaar toegekend aan een belangwekkend monument. Behalve een juryprijs was er dit jaar ook weer een publieksprijs te vergeven.

Inmiddels heeft de jury de winnaar geselecteerd en met trots kunnen we zeggen dat de Bakenesserkerk is winnaar van de publieksprijs! De rechtbank in Haarlem heeft de Lieven de Keypenning gewonnen.

Veruit de meeste stemmen kreeg de Bakenesserkerk, meldt de gemeente Haarlem. “Dit voormalig kerkgebouw is in opdracht van Stadsherstel Amsterdam gerenoveerd voor de huisvesting van Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem. Een renovatie die is begeleid door Martin Busker van het gemeentelijke projectbureau.”

Op 27 november 2012 koos een professionele jury, onder voorzitterschap van wethouder Ewout Cassee, de winnaar van de Lieven de Keypenning in het Haarlemse Stadhuis. De tien ontwerpen zijn genomineerd uit enkele tientallen monumenten die de afgelopen vijf jaar zijn gerestaureerd en/of gerenoveerd. De jury heeft in haar keuze rekening gehouden met de volgende aspecten:

Het monument moest in Haarlem staan;
Het diende de cultuurhistorische kwaliteit van de stad te versterken;
Het monument moest de afgelopen vijf jaar in fysieke zin op een of andere manier een verandering hebben ondergaan.

Uitgangspunt voor dit jaar was het onder de aandacht brengen van het Haarlemse monumentale erfgoed in het algemeen en het stimuleren van initiatieven op gebied van beheer en behoud van monumenten in het bijzonder, waaronder restauratie van verwaarloosde- en herbestemming van leegstaande monumenten in de stad.

bron: Stadsherstel Amsterdam