Nieuws

Verbouwing Philharmonie van start

Aanstaande maandag 3 juni gaat de verbouwing van de Philharmonie van start. Hieronder een aantal belangrijke mededelingen van zakelijk directeur Maria Hansen.

Wat wordt er verbouwd?

De Grote Zaal van de Philharmonie wordt voorzien van een flexibele vloer. Daarnaast wordt in de eerste weken van de verbouwing ook de houten vloer op de eerste etage van de foyer in Philharmonie vervangen. Verder worden er nog diverse kleinere aanpassingen binnen het gebouw uitgevoerd.
Het is een interne verbouwing. In de buitenmuur van de Grote Zaal (Wijde Appelaarsteeg) zullen twee nooddeuren worden toegevoegd, dat werk speelt zich dan tijdelijk ook buiten (in de steeg) af.

Wie doet het werk?

Voor de verbouwing zijn diverse aannemers voor ons aan de slag, de grootste (bouwkundig) aannemer is de firma Van Wijnen Haarlemmermeer uit Hoofddorp.

Planning Grote Zaal

Als allereerste worden de stoelen uit de zaal verwijderd. De bouwkundig aannemer begint in dezelfde week met de voorbereidingen voor het sloopwerk (afvoer deels via de Wijde Appelaarsteeg). Conform planning moet de verbouwing eind augustus klaar zijn. Het eerste evenement in de (vernieuwde) Grote Zaal vindt plaats tijdens het weekend van Stad als Podium (14 september). De officiële heropening vindt plaats in het weekend van 19 t/m 22 september a.s. U ontvangt hierover nog nader bericht.

Planning Foyer

De vloer van de eerste etage wordt vervangen. Vanaf 27 mei a.s. wordt de oude vloer gesloopt en gaat de aannemer aan het werk. Deze werkzaamheden moeten 19 juni a.s. afgerond zijn.

Bouwvergunning

Een kopie van de bouwvergunning zal bij de achterportier worden gedeponeerd.

Eventuele overlast

De overlast voor de buurt zal zoveel mogelijk worden beperkt door aan- en afvoer en werkzaamheden zoveel mogelijk via de achterdeur te laten plaatsvinden. Sommige werkzaamheden moeten om technische redenen via de deuren in de Wijde Appelaarsteeg worden verricht.

Parkeren

De aannemers en het overgrote deel van het personeel zijn gehouden aan een niet-parkeer-beleid in deze periode maar af en toe zal er natuurlijk laden en lossen c.q. kort parkeren moeten plaatsvinden achter het gebouw.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Indien u tijdens de bouwperiode vragen of opmerkingen heeft, wil ik u verzoeken deze in eerste instantie per mail te richten aan Maria Hansen (m.hansen [at] theater-haarlem.nl) of aan info [at] theater-haarlem.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met nummer 023 512 1204.