Nieuws

Komt allen! Raadsvergadering 4 juli 2013

Bewoners aan de Bakenessergracht wonen tijdelijk in hun huizen. Aan deze prachtige gracht waaraan oude koningslinden staan, komen nog veel generaties na ons te wonen. We kunnen met recht en trots stellen dat wij nu, anno 2013, wonen aan een van de oudste grachten van Nederland. De Bakenessergracht is een monumentale gracht, erfgoed waar we zuinig op moeten zijn, voor ons, maar óók voor al diegenen die hier na ons komen wonen .......

Aanstaande donderdagavond (4 juli 2013) zal in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces een motie worden ingediend waarin een appèl wordt gedaan op de raadsleden om deel te nemen aan een workshop ‘renovatie Bakenessergracht’. In deze workshop zullen experts het DO 2012 van de gemeente en onze alternatieven uitwisselen, zodat er meer helderheid komt over de risico’s voor de panden en welke technieken de beste garanties geven voor zo min mogelijke schade. Over deze motie zal worden gestemd.

WE VRAGEN IEDEREEN MET ZOVEEL MOGELIJK MENSEN NAAR DE RAADSZAAL OP DE GROTE MARKT TE KOMEN OM DEZE MOTIE KRACHT BIJ TE ZETTEN.

Verdere informatie:

Deze laatste vergadering heeft een zeer volle agenda. Dat betekent dat de motie waarschijnlijk niet voor 22.00 uur aan de orde zal zijn. 0p de publieke tribune mogen bezoekers in- en uitlopen, zij kunnen dus aanschuiven wanneer zij willen. Bezoekers mogen tijdens de vergadering niet reageren op de raadsleden d.m.v. klappen, naar iemand wijzen of anderszins.

Het zou zeer plezierig zijn als u ons wilt laten weten of u wel/niet komt. U kunt dat laten weten door te reageren op deze website of telefonisch op nummer 06 – 22555793.

Wij hopen u te zien op donderdagavond aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van de Bakenes
Carry Petri, voorzitter