Nieuws

Oproep tot financiële steun Bakenessergracht

Waarde betrokken liefhebbers van Haarlem en met name de Bakenesserbuurt!

Het is u vast niet ontgaan, nee sterker nog; het kan u niet ontgaan zijn!
De inspanningen van een betrokken afvaardiging van de Stichting Vrienden van de Bakenes die zich opgeworpen hebben om de belangen van onze mooie en historische Bakenessergracht te verdedigen.

Niet alleen de belangen van en voor de Bakenessergracht maar tevens heeft deze afvaardiging zich ingezet om een bijzonder stuk Haarlem te behoeden van (enigszins) ondoordachte bouwkundige activiteiten met negatieve effecten voor haar buurt en het historische erfgoed van Haarlem zelf!

Naast tijd (menig vrij dagdeel is geïnvesteerd), kennis, kunde maar vooral ook doorzettingsvermogen was hier geld voor nodig. Geld om de procedures tegen de gemeente in gang te kunnen zetten en zo te trachten de gemeente op andere gedachten te brengen! De gemeente te dwingen om na te denken over de keuzes die gemaakt zijn....

Helaas hebben we de aangespannen procedures in eerste aanleg over de rechtmatigheid van de afgegeven vergunningen verloren maar het hoger beroep hangt nog. Hiermee hebben wij wel iets gewonnen: de aandacht van de gemeente en de gemeenteraadsfracties! De aandacht om in een workshop met de gemeente naar onze deskundige uitwerking van alternatieven voor kademuurrenovatie met behoud van de bomen te kijken. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Daarnaast hebben wij het oorspronkelijke rioolplan in samenspraak met de gemeente ingrijpend weten te wijzigen en zijn de rioolwerkzaamheden inmiddels zo goed als voltooid, zonder dat de gracht hiervoor open hoefde te gaan.

Echter zijn de procedures betaald vanuit de stichting, voorgeschoten door betrokken buurtbewoners. Dit geld willen we graag zoveel als mogelijk terug geven en daarom vragen wij u om een eenmalige donatie!

Uw steun kunt u bekrachtigen door uw donatie over te maken op rekening 139.44.66.56 t.n.v. stichting vrienden van de Bakenes onder vermelding van "ondersteuning gracht". Tevens zullen een aantal "vrienden" van de stichting de komende tijd wellicht bij u aanbellen om een beroep op u te doen en u bijpraten over de ontwikkelingen! Wij staan open voor uw vragen en feedback.

Met vriendelijke groeten en dank voor uw steun,

Namens het bestuur van de "Stichting Vrienden van de Bakenes",

Stichting Vrienden van de Bakenes
Bas Eizema
Penningmeester