Nieuws

Bericht van de penningmeester

Denkt u aan uw jaardonatie voor 2014? Ons rekeningnummer staat speciaal weer voor u open zodat wij al onze bijzondere evenementen en belangenbehartiging kunnen blijven voortzetten! Wordt en blijft U dus vooral vriend van de Stichting Vrienden van de Bakenes!
Door middel van het storten van minimaal € 15,= op rekening 139.44.66.56 t.n.v. Stichting Vrienden van de Bakenes, wordt of blijft u ‘Vriend’ van de stichting. Vergeet niet uw na(a)m(en) en “jaardonatie 2014” bij uw betaling te vermelden zodat we uw donatie op een juiste wijze kunnen registreren. Meer informatie kunt u vinden op deze website.

Hartelijk dank!