Nieuws

Bewonersbijeenkomst werkzaamheden Bakenessergracht

Waarde vrienden van de Bakenes,

De laatste tijd is het even stil geweest m.b.t. berichtgeving rondom de Bakenessergracht. Daarom nodig wij u graag uit voor een bewonersbijeenkomst om u op de hoogte te stellen en mee te nemen in de huidige stand van zaken. Tevens treft u onder de gegevens van d bijeenkomst een update aan rondom de gracht;


Donderdag 21 augustus 2014

20:00 uur

Bakenessergracht 87 ten huize van Leo Vos

Update: Werkgroep Gracht:

De afgelopen periode heeft u kennis kunnen nemen van verschillende krantenartikelen over de Bakenessergracht. De Stichting verzet zich nog steeds tegen het gemeentelijke plan voor kademuurrenovatie. Inmiddels zijn wij toe aan de derde wethouder, mevrouw Sikkema. Wij hopen dat zij niet halsstarrig het beleid van haar ambtsvoorgangers zal voortzetten toch in overleg met ons eindelijk tot een oplossing wil komen.

Gebeurtenissen de afgelopen periode
De werkgroep heeft met vertegenwoordigers van alle gemeenteraadsfracties, de wethouder en diens ambtenaren in oktober 2013 een workshop gehad. Hierin deed wethouder Mulder de toezegging dat er een nieuw definitief ontwerp (DO) zou komen dat ter afstemming aan de raad zou worden voorgelegd achteraf bleek echter dat de wethouder doorging met de uitvoering van DO2012, zonder de raad er verder bij te betrekken.
De werkgroep bleef contact houden met raadsleden die steeds meer overtuigt zijn van de haalbaarheid/wenselijkheid van het door ons gepresenteerde alternatief. In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen dwong de raad de wethouder door middel van een motie een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren. Doel van het haalbaarheidsonderzoek was het plan van de gemeente en het alternatief van de bewoners objectief tegenover elkaar te plaatsen, teneinde een finale afweging voor 1 van de 2 opties te kunnen maken. Het zonder overleg met ons uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek is het papier niet waard waarop het gedrukt staat en ook de (na de verkiezingen grotendeels nieuwe) raadsleden zijn hier zeer ontstemt over.

Raad van State
Daarnaast hebben wij in mei 2014 voor de Raad van State onze grote bezwaren tegen de sloop/bouwvergunning alsmede kapvergunning uiteen mogen zetten. Centraal argument is dat de sloop/bouwvergunning door de gemeente aan haarzelf is afgegeven, zonder dat vooraf een sloopveiligheidsplan dan wel een bouwveiligheidsplan is uitgewerkt, hetgeen voorwaarde voor vergunningsverlening is. Ook de kapvergunning rammelt op bepaalde punten.
Wij communiceren al ruim 2 jaar onze zorgen omtrent de kademuurrenovatieplannen van de gemeente en worden hierin niet serieus genomen. Wij hopen dat de uitspraak van de Raad van State hierin verandering brengt. De Raad van State oordeelt alleen over de wijze waarop de vergunning is verleent en niet over de uiteindelijke technische uitvoering van de renovatiewerkzaamheden. Wij hopen u de uitspraak op de avond van de bewonersbijeenkomst te kunnen mededelen.
Voor vragen en/of verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Esther Maarsen (esther@maarsen.net, 06 15 18 80 80) en uiteraard zal tijdens de bijeenkomst verdere toelichtingen worden gegeven.

Vriendelijke groeten en tot de 21e!

Stichting Vrienden van de Bakenes