Nieuws

Teylers Museum dichter bij Unesco Lijst Werelderfgoed

Het Teylers Museum

Het Teylers Museum

Teylers Museum is voorgedragen voor plaatsing op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van Nederland voor UNESCO.

Het museum voldoet ruimschoots aan de door UNESCO gestelde criteria om toegelaten te worden tot de Lijst Werelderfgoed. Het is te hopen dat de minister van OCW, die erover zal besluiten, de aanbeveling van de Commissie Herziening Voorlopige Lijst Werelderfgoed gaat overnemen.
Teylers Museum heeft het meest authentieke 18de eeuwse museuminterieur ter wereld. Voorwerpen van kunst en wetenschap - twee eeuwen terug een vanzelfsprekende combinatie - zijn alleen hier nog samen in een museum te bewonderen. Als een van de weinige plaatsen in de wereld is hier de Verlichting nog tastbaar aanwezig. De missie van het museum - de nieuwsgierigheid van mensen prikkelen om kunst en wetenschap te ontdekken - is sinds de opening in 1784 ongewijzigd. Het museum is oorspronkelijk opgericht als kenniscentrum waar actuele kennis over kunst en wetenschap bestudeerd en gedeeld werd. Pas in de eerste decennia van de vorige eeuw raakte de onderzoeksfunctie op de achtergrond. In de nabije toekomst wil Teylers Museum zijn oude identiteit herstellen door een zogenaamd ‘artists & scientists in residence’ programma te openen in het Fundatiehuis, de oude woonstede van Pieter Teyler, waar beurtelings wetenschappers en kunstenaars speciale onderzoeken gaan verrichten.

[bron: De Haarlemmer, 18 november 2010]