Nieuws

Uw mening telt!

Oproep: Uw aanwezigheid tijdens informatieavond gemeente t.b.v. kademuurrenovatie 30 oktober aanstaande!!!

Waarde Vrienden van de Bakenes,


Zoals wij jullie op de laatste bewonersbijeenkomst hebben bericht, hebben wij samen met de medewerkers van wethouder Sikkema een factsheet uitgewerkt, waarin beide alternatieven voor kademuur renovatie (L-muur variant van de gemeente, groutankers variant van de bewoners) naast elkaar zijn gezet.

De gemeenteraad moet nu een keuze maken tussen beide alternatieven. Daartoe wordt door de gemeente een raadsmarkt georganiseerd, waarin de raadsleden (verder) geïnformeerd worden en vragen kunnen / mogen stellen.

De definitieve keuze laten wij u zo spoedig mogelijk weten.

Met vriendelijke groet,

Stichting Vrienden van de Bakenes.