Nieuws

Een stap verder naar gegronde en onderbouwde keuzes

Motie nader onderzoek Bakenessergracht alternatief aangenomen!

Waarde Vrienden van de Bakenes,


Afgelopen donderdagavond, na de start van Serious Request op de Grote Markt, heeft de gemeenteraad van Haarlem ingestemd met de motie tot nader onderzoek.

Doelstelling van het nader onderzoek is om het alternatief vanuit de Stichting Vrienden van de Bakenes t.b.v. Bakenessergracht renovatie nader grondig te bestuderen (onderzoeken). Met de uitkomst is de gemeente in staat om daadwerkelijk een vergelijking te maken met het plan van de gemeente op feiten. En zo dus niet meer appels met peren te vergelijken.

Namens de stichting danken wij de partijen die ingestemd hebben met de motie:

  • D66
  • VVD
  • CDA
  • Actiepartij
  • Hart van Haarlem
  • Trots Haarlem
  • ChristenUnie


Wij houden u op de hoogte van het vervolg. En in de tussentijd wensen wij u fijne dagen en veel plezier bij Serious Request!

Stichting Vrienden van de Bakenes