Nieuws

Ontwerp Appelhof op Philip Frankplein nagenoeg gereed

Het is zover: het ontwerp van Alan Barker (gemeente Haarlem) voor de Appelhof op het Philip Frankplein is door alle betrokken partijen goedgekeurd.

Dit betekent dat nu het vervolgtraject van start gaat. De inspraakprocedure zal zes weken in beslag nemen en de verwerking van de reacties door de gemeente zo’n zes tot acht weken. Vervolgens zal het plan ter goedkeuring worden voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Als deze ermee instemmen, dan kan begonnen worden met de aanleg. Aangezien de appelbomen (twee stuks) pas in oktober of november volgend jaar geplant kunnen worden, zal de oplevering van de Appelhof eind 2011 plaatsvinden.
In maart zal Liander starten met de bouw van het transformatorhuisje op het Philip Frankplein. Dit zal een maand of twee duren.
Wanneer de verdere inrichting van de Appelhof gerealiseerd gaat worden is nog de vraag. We houden u op de hoogte.