Nieuws

Dinsdag 8 maart 20.00 uur (ontvangst 19.45 uur)

Jaarvergadering Stichting Vrienden van de Bakenes & uw jaarlijkse bijdrage!

U komt toch ook aanstaande dinsdag 8 maart op de jaarvergadering van de stichting in de Bakenesserkerk?

Beste vrienden van de Stichting,

Aanstaande dinsdag (8 maart) is het weer zover: de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van de Bakenes. Natuurlijk hopen we een ieder weer te mogen verwelkomen.

Ontvangst dinsdag 8 maart vanaf 19.45 uur in de Bakenesserkerk waarna we om 20.00 uur starten.


De kans om mee te praten en denken over het wel en wee van de stichting. De agenda zal geen verrassing zijn. We kijken met elkaar terug naar 2015, de financiën maar ook naar de toekomst: wat kunnen we maar ook "wat willen we verwachten". Uw inbreng is van harte welkom!

Tevens het vriendelijke verzoek aan een ieder die de jaardonatie nog niet voldaan heeft om dit alsnog te doen. Met uw bijdrage zijn we in staat om onze huidige activiteiten te blijven uitvoeren en nieuwe activiteiten te ontplooien.

Wilt u Vriend worden of blijven van Stichting Vrienden van de Bakenes? Stuur dan een e-mail naar bestuur@vriendenvandebakenes.nl met uw contactgegevens en maak een bedrag van minimaal 15 euro per jaar/per persoon over op het IBAN banrekeningnummer: NL 71 RABO 0139.4466.56 t.n.v Stichting Vrienden van de Bakenes te Haarlem, onder vermelding van jaardonatie (jaartal) en uw naam.

Graag tot de 8e!

Stichting Vrienden van de Bakenes

Bas Eizema
Meester der Penningen