Nieuws

Denkt u met ons mee?

Bakenesser Brainstorm Borrel zondag 10 april!

Beste Bakenessers,

Zoals reeds eerder gecommuniceerd in de nieuwsbrief maar ook tijdens de jaarvergadering, nodigen wij onze betrokken vrienden van harte uit om op zondag 10 april aanstaande mee te denken over twee onderwerpen;

  • (Nieuwe) Formule Rondje Bakenes
    Na jaren van inzet heeft de werkgroep buurtcultuur besloten om te stoppen met de organisatie van het bekende Rondje Bakenes. Een jaarlijks terugkerend evenement waar niet alleen onze buurtbewoners maar ook van (ver) daarbuiten naar uit kijken. We zijn nu op zoek naar nieuwe enthousiaste kartrekkers maar ook naar "de" formule van het rondje, wellicht in een nieuwe vorm!

  • Focus van de stichting Vrienden van de Bakenes
    Vanuit de stichting zijn wij er voor en door de Bakenesser buurt. Naast al onze activiteiten willen wij graag de temperatuur meten m.b.t. " wat kunnen we nog doen / meer betekenen" voor de Bakenesser Buurt van jong tot oud. Concreet: we zijn er voor iedereen en wat is daar voor nodig om dat daadwerkelijk ook te zijn (wordt dit ook zo ervaren?). Nieuwe initiatieven betekent ook nieuwe (extra) benodigde capaciteit qua bemensing van de werkgroepen, we houden ons van harte aanbevolen voor uw hulp!


De Bakenesser Brainstorm Borrel wordt gehouden op de begane grond bij Leo Vos aan de Bakenessergracht.

Bakenesser Brainstorm Borrel Zondag 10 April
Bakenessergracht 87
Ontvangst/Deur open: 15.30 uur
Aanvang: 16.00 uur
Einde: +\- 18.00 uur


Wij zorgen voor een drankje en een zoutje, zorgt u voor de ideeën?

Wel verzoeken wij u om per mail aan te geven of u komt. Zo weten wij hoeveel stoelen we minimaal moeten klaarzetten! Dit doet u via het mailadres [bold]bestuur@vriendenvandebakenes.nl[/bold]

Tot zondag de 10 April!

Stichting Vrienden van de Bakenes