Nieuws

Help je mee?

Groen Philip Frankplein & werkzaamheden Hofje van Bakenes

Hofje van Bakenes

Voordat wij jullie een heerlijke zomerperiode toewensen vragen wij graag jullie aandacht voor onderstaande informatie en oproep van het Hofje van de Bakenes en "een groen" Philip Frank plein.

Hofdames en Bakenesser vrijwilligers voor een groen Philip Frank Plein

Al enige tijd is er gesproken over de vergroening van het Philip Frank Plein. Een wens hoog op het lijstje! En goed nieuws: na overleg met de vertegenwoordiging van de gemeente wordt de vergroening een feit.

  • Langs de gevel van de Rechtbank komt permanent groen vanaf de overkapping tot na het trappetje en de Rechtbank heeft zich bereid verklaard dat zelf te financieren en te onderhouden.
  • Langs de gevel van Zegelwaarde (van het Teylers Museum) komt ook permanent groen en we zullen het Teylers Museum verzoeken dat de laten onderhouden door hun tuinman.
  • Er wordt een tweede plantsoentje gecreëerd vanaf de plek van de twee vuilcontainers, waar nu al een hopbeuk staat, tot aan het einde van het straatpatroon (voorstellende de plattegrond van de eerste tempel van David). Hierin zal nog een tweede appelboompje geplant worden en andere grondbededekkers, vergelijkbaar met het andere plantsoentje.
  • De rasters rondom de vuilcontainers zullen tot een redelijke hoogte, bedekt worden met permanent groen zodat die containers een beetje uit het zicht zullen zijn.

De vraag van de vertegenwoordiger van de Gemeente was nu wie bereid zou zijn al dit groen te onderhouden. Daarom de oproep wie er bereid is om, samen met enkele Hofdames van Bakenes en enkele bewoners van de Bakenessergracht, zich in te zetten voor de verfraaiing van het Philip Frank Plein.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij J.J. Thöne, Regent van Bakenes,
e-mail: job.thone [at] gmail.com

Lees verder

Bouwwerkzaamheden Hofje van de Bakenes september/oktober 2020

Het Hofje van de Bakenes zal in september en een klein deel van oktober 2020 het toneel zijn van enkele bouwwerkzaamheden.

Wij verwachten dat u vooral van het afbikken en uitfrezen, dat in week 38, met een kleine overloop naar week 39, zal geschieden, geluidsoverlast zult kunnen ondervinden. Dat spijt ons enorm, maar de werkzaamheden zijn noodzakelijk om ons mooie oude Hof te behouden.

Tijdens de werkzaamheden zal er door de aannemer op het Philip Frank Plein een container geplaatst worden voor de gereedschappen met daar boven op een schafthok.

Wij danken de Bakenesserbuurt voor haar begrip!

Bewoners en medewerkers,
Hofje van de Bakenes