Stichting Vrienden van de Bakenes

De Stichting Vrienden van de Bakenes is eind 2007 opgericht met als primair doel het behoud van de destijds te koop staande en verwaarloosde Bakenesserkerk voor het (Haarlemse) publiek.

De doelstelling is in de loop der tijd verbreed tot het bevorderen van het leefklimaat in stadsdeel de Bakenes. Eind januari 2011 is de restauratie van het kerkgebouw voltooid en heeft het Bureau Archeologie van de gemeente Haarlem er een nieuw onderkomen gekregen. (Zie www.haarlem.nl/haarlem-a-z/archeologie). Een mooie zaak, maar er is nog genoeg te doen! De stichting wil steun bieden aan initiatieven van buurtbewoners die het sociale en culturele leven in de buurt willen versterken. Momenteel zijn er binnen de stichting drie werkgroepen actief: Buurtactiviteiten, Cultuur en Bebouwde Omgeving. Deze houden zich respectievelijk bezig met het organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel in januari en de Bakenesser Buurt Buffet (BBB) in juni, het Rondje Bakenes in april en allerlei zaken die met de leefomgeving in de Bakenes te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de renovatie van de Bakenessergracht en de sanering van het klokhuisplein/Bakenessergracht.

Wilt u Vriend worden van de Bakenes? Stuur dan een e-mail naar bestuur [at] vriendenvandebakenes.nl met uw contactgegevens en maak een bedrag van minimaal 15 euro per jaar/per persoon over op het IBAN banrekeningnummer: NL 71 RABO 0139.4466.56 t.n.v Stichting Vrienden van de Bakenes te Haarlem, onder vermelding van jaardonatie (jaartal) en uw naam. Doneert u 20 euro of meer dan krijgt u als nieuwe vriend ook (eenmalig) het schitterende boekje over de historie van de Bakenesserkerk cadeau!

U ontvangt ongeveer drie tot vier keer per jaar een (digitale) nieuwsbrief. Eens per jaar vindt er een jaarvergadering plaats waar u als Vriend van harte welkom bent.