Werkgroep Bebouwde Omgeving

Deze werkgroep houdt zich bezig met de bebouwde en begroeide omgeving van de Bakenes. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om open plekken in de buurt, die een goede bestemming zouden moeten krijgen. Ook is er aandacht voor het straatmeubilair (parkeerpaaltjes, lantaarns, afvalbakken en dergelijke), de groenvoorziening en de bestrating.
Uiteraard valt ook de Bakenesserkerk onder deze wergroep.
Het werkterrein van de werkgroep strekt zich ook uit tot historisch (archief)onderzoek naar de geschiedenis van de bebouwing in de Bakenes.

De werkgroep heeft in het verleden deel genomen aan een overleggroep gevormd door een aantal bewoners van de Bakernessergracht inzake de herinrichting van de gracht.
Deze herinrichting ligt nu achter ons.

Momenteel wordt door een aantal bewoners actie ondernomen om de plaatsing van een aantal bovengrondse vuilnisbakken tegen te gaan. Dit is geen activiteit van de VvdB.

Wilt u ook deelnemen aan deze werkgroep? Stuur dan een e-mail naar bestuur [at] vriendenvandebakenes.nl.