Werkgroep Buurtactiviteiten

Korte geschiedenis

In het najaar van 2006 neemt een drietal mensen (Dorien van Schie, Aart Bolluijt en Rita Geerlings) het initiatief tot een borrel voor iedereen die woont of werkt aan de Bakenessergracht. De Bakenesser Meet & Greet, zoals deze borrel wordt genoemd, vindt plaats op 14 oktober in het toenmalig café Cicero (nu cafe) in de Lange Begijnestraat.
Het doel is ontmoeting en versterking van de onderlinge contacten op de gracht. Deze gedachte slaat onmiddellijk aan en zo ontstaat het idee om regelmatig zo'n buurtontmoeting te houden.
Op 9 juni 2007 vindt het eerste buurtfeest op de Bakenessergracht plaats.
De discussie over de toekomst van de Bakenesserkerk was een eerste concreet actiepunt waarop buurtbewoners zich met succes organiseerden. Al snel werd het actieterrein uitgebreid naar de hele Bakenes, begrensd door het Spaarne, Damstraat, Klokhuisplein, Jansstraat en Zakstraat.

Vanaf 2007 is er nu een jaarlijks zomerfeest voor de buurt op het pleintje van de Vrouwestraat. Bij slechte weersvooruitzichten wordt uitgeweken naar de Bakenesserkerk. Naast het zomerfeest is er ook een traditie ontstaan van een nieuwjaarsborrel in de Bakenesserkerk. Het zomerfeest, ook wel BakenesserBuurtBorrel (BBB) genoemd en de nieuwjaarsborrel worden georganiseerd door de Werkgroep Buurtactiviteiten van de Stichting Vrienden van de Bakenes.

Doel van de Buurtborrel

Het doel van het zomerfeest en de nieuwjaarsborrel is het bieden van een gelegenheid waarop bewoners van de Bakenes elkaar op informele wijze kunnen ontmoeten, contacten leggen en mogelijk plannen maken voor activiteiten waardoor het toch al plezierige wonen in onze buurt verder kan worden ontwikkeld en versterkt. Daaromheen is een gevarieerd programma ontstaan waarbij muziek, entertainment, spelletjes, samenzang, eten en drinken bijdragen aan een ontspannen sfeer.

De Werkgroep

De Werkgroep Buurtactiviteiten bestaat momenteel uit Agnes Michard, Ria Slijkerman, Marc Gibson, Willeke van Dijkman en Janique Lock. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het plannen van de datum, samenstelling van het programma, organiseren van de noodzakelijke voorzieningen (podium, tafels, geluidsinstallatie e.d.) en versiering van het pleintje of de kerk.

De Werkgroep Buurtactiviteiten zou nog versterkt kunnen worden met een paar enthousiaste buurtgenoten; niet zozeer vanwege het werk dat aan de organisatie van buurtactiviteiten vastzit, maar vooral voor de inbreng van nieuwe ideeën en initiatieven.