Bakenesser blog

Tante Anna aan de Bakenessergracht

Anna van Damme, lid van een voorname Haarlemse familie en echtgenote van de burgemeester, leefde in de 17e eeuw. Ze is geportretteerd, net als haar man, door Frans Hals. Wie niet die in die tijd in Haarlem iets voorstelde?
Dat ik via moederszijde familie van haar was is mij van jongs af aan ingepeperd. Het gaf ons bestaan enige glans. Maar er wachtte nog een verrassing waar ik pas recent achterkwam.

Detail uit het schilderij ‘Regentessen van het Oudemannenhuis’ van Frans Hals (1664)

Detail uit het schilderij ‘Regentessen van het Oudemannenhuis’ van Frans Hals (1664)

Lees het hele artikel

Kunst aan de Muur

De Bakenessergracht heeft in de loop van de eeuwen diverse kunstenaars gehuisvest én geïnspireerd. Ook tegenwoordig zijn er verschillende kunstenaars actief of wonen en werken er mensen die beroepsmatig bezig zijn met vormgeving, architectuur, fotografie enzovoorts.

Lees het hele artikel

Waarom bestaat de Bakenessergracht?

Ik geloof niet dat er nog ergens in het gemeentearchief een ‘beleidsnotitie’ ligt over het besluit de Bakenessergracht te graven. Toch moet er ooit iemand op het idee gekomen zijn en zullen de autoriteiten (edelen of een abt van een klooster) bereid zijn gevonden om er middelen voor vrij te maken.

De Bakenessergracht in de jaren ’30 van de twintigste eeuw.

De Bakenessergracht in de jaren ’30 van de twintigste eeuw.

Lees het hele artikel

Winter Harvest (2)

Het is leuk om te merken dat de Bakenessergracht-site bij verschillende mensen zó aanslaat dat ze mij - digitaal - spontaan foto’s en prenten beginnen toe te sturen. Slechts een paar dagen na mijn bericht over ‘Winter Harvest’ moet ik daar snel een tweede aflevering van posten.

Lees het hele artikel

Puzzelen

Hieronder staat een kopergravure uit 1793 van Carel Frederik Bendorp (de Oude), die leefde van 1736 tot 1814. Het bekende Hofje van Staats aan de noordwestzijde van de Jansweg (vlakbij het station) staat afgebeeld plus onderaan — althans volgens het onderschrift — de Bakenesserkerk te Haarlem.

Het merkwaardige is dat het hofje aan de Jansweg correct is weergegeven, maar de weergave van de Bakenesserkerk is onbegrijpelijk (tegen welke straten kijken we aan?)
Was het van Bendorp louter fantasie?
Is ‘per ongeluk’ de verkeerde tekst onder de prent terechtgekomen?
Kortom: is er een aannemelijke hypothese/verklaring?

Lees het hele artikel